Weź udział w najważniejszej w branży radiowej międzynarodowej konferencji dotyczącej przyszłości radiofonii.

Już 10 i 11 maja we Wrocławiu spotkanie najbardziej wpływowych osób ze świata radiofonii!

Paweł Mathia

Główny Inżynier Polskiego Radia SA

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej-magister inżynier elektronik. Związany z Polskim Radiem od 1982 roku. W 1999 roku współrealizuje projekt budowy i uruchomienia Radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim pełniąc obowiązki Dyrektora Oddziału.

Od 2003 roku odpowiedzialny za rozwój i funkcjonowanie technologii produkcji i emisji Polskiego Radia S.A.. jako Naczelny Inżynier – Dyrektor Biura Inwestycji i Rozwoju a następnie Główny Inżynier. Uczestniczy od 2000 roku w pracach Polskiego Forum DAB. Jest współinicjatorem przekształcenia w 2003 roku Forum DAB wzorowanego w układzie strukturalnym na EuroDAB Forum, na Polskie Forum Radiofonii Cyfrowej, którego jest Przewodniczącym od 2005 roku.

Od 2009 roku jest również Pełnomocnikiem Zarządu Polskiego Radia S.A. ds. cyfryzacji emisji.